Backup/Replication (Yedekleme/Çoğaltma)

Backup ve replikasyon tanımlarını anlamak için öncelikle Felaket Kurtarma (Disaster Recovery) ve İş Sürekliliği (Business Continuity) tanımlarına değinmek gerekiyor. Felaket Kurtarma (DR), bozulma (corruption) olayından sonra işyerinizi yeniden başlatma sürecidir.

Bu, bir deprem ya da kasırga gibi doğal bir felaketi içerebilir veya bir siber saldırının neden olduğu alt yapının arızalanması gibi bir nedenden kaynaklanablir.

İş Sürekliliği (BC), bir felâket sırasında ve sonrasında iş süreçlerindeki önemli işlevlerin devam etmesini sağlamak için kurumun belirlediği süreçleri ve prosedürleri açıklar. Amaç, kritik hizmetlerin kesintiye uğramasını engellemek ve mümkün olan en hızlı ve sorunsuz şekilde tüm fonksiyonları yeniden ayağa kaldırmaktır.

Backup, üretim verisinin bir kopyasını veya kopyalarını üretmeyi içerir. Backup işlemi disk veya kaset tabanlı çözümler gerektirir ve arşivlenmiş kasetleri depolamak için bir yere ihtiyaç duyar. Yedek kopyaya sahip olmanın bütün amacı, uyumluluk ve bir kullanıcının üç yıl önceki verilerini kurtarmak gibi ayrıntılı kurtarma gereksinimleridir. Temel olarak, konsept, veri setlerinin kopyalarının önceden belirlenmiş bir zamanda alındığı ve düzenli olarak saklandığı snapshot teknolojisine dayanır.

Bazen eski yedekler yeni yedeklerle değiştirilir ve çoğu zaman her yedekleme kümesi farklı bir varlık olarak değerlendirilir. Yani aslında amaç siber saldırı, veri hırsızlıkları ve doğal afetler gibi tehlikelere karşı üretim verisinde sıfır kayıpla çalışabilmektir. Fakat backup kopyaları almak iş sürekliliğini sağlamanın tek adımı değildir.

Replikasyon, veriyi uzaktaki cihaza veya platforma kopyalama eylemidir. Bu nedenle, replikasyon IT altyapı maliyetlerini neredeyse iki katına çıkarabilen başka bir cihaza veya özdeş altyapıya yatırım yapmayı gerektirir. Genellikle Recovery Time Objective (RTO) ve Recovery Point Objective (RPO) ile ölçeklenir. Replikasyon ile elde edilmeye çalışılan kazanım, bir felaket veya benzer senaryolar sonrasında operasyonların hızlı ve kolay bir şekilde yeniden ayağa  kaldırılmasını sağlayan iş sürekliliğine odaklanmaktır.