Aktivite Raporları

Akıllı davranış analizi, normal davranışsal taban çizgisinden sapmayı gösteren kötü niyetli etkinlikleri ve anormallikleri tespit edebilir. Dinamik risk puanlaması ve güvenlik açığı taraması, içeriden bir etkinliği gerçek bir tehdit oluşturmadan önce tanımlar.

Komtera için bir el ilanı.