TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

Ticari elektronik ileti telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade etmektedir. “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmeyi tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla gönderilecek ticari elektronik iletiler için önceden sizlerden onay alınması gerekmektedir. Ticari elektronik ileti almayı dilediğiniz zaman hiçbir gerekçe göstermeden reddedebilme hakkınız bulunmaktadır. Reddetme hakkınızı, ticari elektronik iletinin gönderildiği iletişim kanalı ya da İleti Yönetim Sistemi üzerinden kolay ve ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde söz konusu onayınızın reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerli olacağını hatırlatmak isteriz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLERE İLİŞKİN ONAY METNİ

Komtera Teknoloji A.Ş. tarafından sunulan mal ve hizmetlerin tanıtılabilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi, davet-etkinlik duyurularının yapılabilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi, anket çalışmalarının yapılabilmesi, duyuruların yapılabilmesi, özel mal ve hizmetlerin sunulabilmesi, reklam yapılabilmesi veya bilgilendirme-teklif-kampanya-promosyon ya da kutlama, temenni gibi içeriklerle ilgili paylaşmış olduğum iletişim adreslerime her türlü TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE izin vermiş olarak kabul edileceksiniz.

Yazılı olarak çıktı alıp bize imzalı iletebileceğiniz dokümana aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Komtera Teknoloji A.Ş.