Verimlilik Analizi

Verimlilik Analizi
Kullanıcıların faaliyetlerinin takibi ve ayrıntılı ölçümlere dayalı olarak verimlilik, boşta kalma süreleri veya  uygunsuz iş davranışları hakkında kesin bilgiler sağlayarak, verimlilik analizi yapılmasına olanak tanımaktadır.