VM Güvenliği

Sanallaştırılmış Ortamların Güvenceye Alınması – İşletmeler, fiziksel sunucuların birden fazla sanal makineyi (VM’ler), hatta tüm sanallaştırılmış iş yüklerini eşzamanlı olarak barındırabildiği özel ve herkese açık bulutlar gibi sanallaştırılmış BT altyapılarını hızla benimsemekteler.

Ortaya çıkan sanal makineler arası iletişim, bu iş yüklerinin anlık transferi, çoğaltılması ve  yedeklenmesiyle birlikte, SDDC (Software Defined Data Center)’ların yanı sıra özel ve genel buluttaki  trafiği önemli ölçüde artırmak için birleşti.

Yaşanan kaosa ek olarak, ağ sanallaştırmanın sağladığı esneklik, bu artan trafik akışlarını dinamik ve öngörülemeyen hale getirmektedir. Buna ayak uydurulabilmesi için  sanallaştırılmış güvenlik çözümleri, esnek ve ölçeklendirilebilir olmalı ve daha da önemlisi, çoğu zaman kısa ömürlü VM’leri ve iş yüklerini düzenleyen yazılım tanımlı ağ (SDN) platformlarıyla sorunsuz çalışmalıdırlar.

Kurum içi veri merkezleri, veri depolarını güvenli hale getirmek için genellikle fiziksel, çevresel ve uç  nokta denetimlerine güvenirler. Diğer yandan sanal veri merkezleri, bu geleneksel giriş ve çıkış noktalarını  ortadan kaldırarak kuruluşları yeni bir güvenlik yaklaşımını benimsemeye zorlamaktadırlar.

Thales ve Trellix, kurum içi çözümlerden, sanallaştırılmış ortamlara, özel, karma veya herkese açık bulutlara kadar, güvenlik ekiplerinizin kuruluşunuz bünyesinde tutarlı bilgi güvenliği korumasını sağlamaları için SafeNet sanal makine güvenlik çözümlerini sunmaktadır.