Wi-Fi

Cihazların internete erişmeleri ya da birbirleriyle iletişim kurması için kablosuz bağlantı sağlayan teknolojidir. Ağınıza wi-fi teknolojisi kullanarak bağlanmaya çalışan cihazları kurum/kuruluş politikalarına göre yönetebilirsiniz. Bu sayede tehditlere karşı önemli bir güvenlik politikası uygulayabilirsiniz.

Wifi ile ağıza bağlanmaya çalışan cihazlara çeşitli kimlik doğrulaması (Radius, Active Directory ve TC Kimlik Doğrulaması …) yöntemleriyle denetim ve kontrol sağlayarak rapor elde edebilirsiniz. Kurumunuzun çeşitli lokasyonlarına Access Point cihazları yerleştirerek kurum içerisinde kablosuz ve kolay iletişim yapısı oluşturulabilir. Bu sayede tüm Access Pointlerinizi merkezi olarak yönetebilir ve hangi Access Pointinize hangi kullanıcılarınızın bağlandığını görebilir her biri için ayrı bir güvenlik politikası uygulayabilirsiniz.